Lînkî

Derheqê Ma Di

ZIWAN-KOM(DİL-DER) bingeyi de pawitiş û averberdişê ziwan, kultur û hunerê Kurdî; la bi taybetî lehçeyê Kirdkî esas gena.
Armancê ma ya bingeyin; pawitiş, ciwînayîş û aktuel kerdişê lehçeyê Kirdkî, gi halê ci krîtîk o.
Ziwan-Kom hetta nika gellekî qursê Kirdkî kerd a.
Rocnameya vêrîn ki seranser Kirdkî bi, Newepel, 100 humar wêşîna.
Komeleyê ma pê dest heb endamên avakerana serê 2010 di nîya ru û teyna xebatên kulturî, ziwanî û hunerî kena.
Komaleyê ma, goreyê armancê xu, sobîna komeleyan û dezgeyan di her pîyatî û alîkarî rê akerde ya.